Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tư vấn giám sát trong dự án xây dựng

Chất lượng công trình xây dựng phụ thuộc vào công tác tư vấn giám sát. Tuy nhiên, việc đảm bảo chất lượng của đội ngũ tư vấn giám sát vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến lợi ích của chủ đầu tư.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tư vấn giám sát trong dự án xây dựng
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bình luận