ISSN 2734-9888

Các yếu tố ảnh hưởng đến cung nhà ở xã hội của Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến cung nhà ở xã hội của Việt Nam

Nguyễn Phương Châm Nguyễn Phương Châm - 07:00, 09/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCác yếu tố ảnh hưởng đến cung nhà ở xã hội của Việt Nam bao gồm: Chính sách về phát triển, quản lý NƠXH của Nhà nước; giá NƠXH; chi phí đầu tư xây dựng NƠXH; chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước; kỳ vọng về giá cả và thu nhập; số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường NƠXH.

Ý kiến của bạn