ISSN 2734-9888

Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghiên cứu của bài báo được thực hiện với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở các khu đô thị. Nghiên cứu được thực hiện bằng việc khảo sát đối tượng là các bên tham gia dự án như chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà tư vấn và nhà thầu.

Ý kiến của bạn