Xây dựng & Đời sống

Cách tính diện tích sàn xây dựng

Cách tính diện tích sàn xây dựng

Thanh Trà Thanh Trà - 07:00, 25/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó bao gồm cả tường bao hoặc phần tường chung thuộc về nhà và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, cầu thang...

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn cách tính diện tích sàn xây dựng theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết: Theo quy định tại điểm m, Mục 2 phần Ghi chú của Phụ lục II, Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, tổng diện tích sàn của nhà/công trình là:

“Tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum. Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói”.

Theo quy định nêu trên, tổng diện tích sàn của công trình (theo bản vẽ đính kèm Văn bản số 5177/SXD-QLXD) được xác định bao gồm: diện tích sàn tầng 1 là 70m2 (7m x 10m); diện tích sàn tầng 2 là 70m2 + phần diện tích ban công trồng cây (phần nhô ra bên ngoài trục A tại bản vẽ mặt bằng tầng 2).

Ý kiến của bạn