cách tính

  • Xác định giá nước sạch nông thôn theo quy định nào?

    Xác định giá nước sạch nông thôn theo quy định nào?

    Giá tiêu thụ nước sạch được tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý, giá thành toàn bộ trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ và lợi nhuận định mức hợp lý. Phương án giá nước sạch do đơn vị cấp nước xây dựng trình, Sở Tài chính chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.
  • Cách tính diện tích sàn xây dựng

    Cách tính diện tích sàn xây dựng

    Theo quy định, diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó bao gồm cả tường bao hoặc phần tường chung thuộc về nhà và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, cầu thang...