Cần có chính sách rõ ràng cho các hoạt động tích trữ nước

07:05 15/11/2023
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, cần có chính sách ưu đãi hoạt động tích trữ nước vì nguồn nước đang ngày càng khan hiếm, nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng…

Quản lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Chiều 14/11, UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Chủ nhiệm UBKHCN&MTQH Lê Quang Huy cho biết, các nội dung về bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quản lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các quy định mang tính kỹ thuật như: bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy tại Điều 25; phòng, chống ô nhiễm nước biển tại Điều 33; khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt tại Điều 43; thu gom, xử lý nước đã qua sử dụng trong sản xuất công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản tại Điều 47; phòng, chống xâm nhập mặn tại Điều 64; phòng, chống sụt, lún đất tại Điều 65; phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ tại Điều 66…

Chủ nhiệm UBKHCN&MTQH Lê Quang Huy. Ảnh: quochoi.vn.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã được rà soát, bổ sung, chỉnh lý quy định về ưu tiên đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguồn nước, có chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư khai thác nước cho sinh hoạt, sản xuất cho người dân các vùng khan hiếm nước (khoản 2 Điều 4); khuyến khích thực hiện các hoạt động tích trữ nước (khoản 4 Điều 4); phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trong tích trữ nước (điểm h khoản 1 Điều 6); khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu giải pháp và thực hiện việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất (khoản 3 Điều 39), đồng thời giao Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định cụ thể việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất (khoản 3 Điều 39).

Đặc biệt, dự thảo Luật đã có những quy định chặt chẽ trách nhiệm trong khai thác nước cho sinh hoạt của các cơ quan tại khoản 3, 4 Điều 43 về khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt; quan trắc, giám sát tài nguyên nước tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 và giao Chính phủ quy định chi tiết việc quan trắc tại khoản 3 Điều 51 dự thảo Luật. Giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 9 Điều 52 về trình tự, thủ tục kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước…

Tái sử dụng nước theo 3 cấp độ

Liên quan đến đề nghị cần xác định tỷ lệ nước phải tuần hoàn, tái sử dụng cho từng dự án cụ thể để tăng cường trách nhiệm của chủ dự án khi lựa chọn áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và xử lý nước thải, Chủ nhiệm UBKHCN&MTQH Lê Quang Huy cho biết, để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Điều 59 dự thảo Luật đã quy định việc tuần hoàn, tái sử dụng nước theo 3 cấp độ:

(1) Khuyến khích các dự án khai thác, sử dụng nước có giải pháp sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước thải (khoản 1);

(2) Có kế hoạch, lộ trình quy định các loại dự án phải có phương án tái sử dụng nước đối với các khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước và các hình thức ưu đãi tương ứng theo quy định của pháp luật (khoản 5, 6);

(3) Bắt buộc áp dụng đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác, sử dụng nước và xả nước thải tại các khu vực có nguồn nước không còn khả năng chịu tải (khoản 4).

Điều 59 dự thảo Luật quy định việc tuần hoàn, tái sử dụng nước theo 3 cấp độ. Ảnh minh họa.

Đồng thời, khoản 5 Điều 59 dự thảo Luật đã quy định giao UBND cấp tỉnh có kế hoạch, lộ trình quy định các loại dự án phải có phương án tái sử dụng nước đối với các khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước và các hình thức ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định tỷ lệ nước phải tuần hoàn, tái sử dụng đối với từng dự án. Do đó, xin được giữ như dự thảo Luật…

Cần có chính sách ưu đãi trong tích trữ nước 

Tham gia ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm UBKTQH Vũ Hồng Thanh cho biết, liên quan đến khoản 4 Điều 4 về khuyến khích thực hiện các hoạt động tích trữ nước, các ĐBQH đã đề nghị cần có chính sách ưu tiên, ưu đãi trong tích trữ nước, nhưng nội dung dự thảo chỉ thể hiện được ý khuyến khích.  

Chủ nhiệm UBKTQH Vũ Hồng Thanh. Ảnh: quochoi.vn.

Theo Chủ nhiệm UBKTQH Vũ Hồng Thanh, cần có chính sách rõ ràng trong vấn đề này vì nguồn nước đang ngày càng khan hiếm, nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng. Quy định trong dự thảo luật chưa đủ sức nặng, cần có chính sách ưu tiên, ưu đãi tích trữ nước để có đủ nước phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Về khoản 9 Điều 52 quy định trình tự, thủ tục kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, các ĐBQH đề nghị cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, để các thủ tục phải thật thuận tiện, nhưng báo cáo tiếp thu giải trình chưa đảm bảo được yêu cầu này. Chủ nhiệm UBKTQH Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy định liên quan đến các nội dung này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: quochoi.vn.

Báo cáo tại phiên họp, liên quan đến khoản 2 Điều 68 về giá tính thuế tài nguyên nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, dự thảo Luật quy định theo hướng, giá căn cứ vào yếu tố là mục đích sử dụng, mức độ khan hiếm, mức độ căng thẳng của tài nguyên nước, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế - xã hội trong khu vực.

Trong khi đó, quan điểm của Bộ Tài chính về hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên là hạn chế các quy định liên quan đến mục đích sử dụng. Như vậy, nếu quy định như dự thảo Luật sẽ phức tạp và rủi ro trong quá trình tính giá đối tài nguyên nước, phức tạp không kém khi nói về giá đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị chỉ quy định giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế…

Bình luận