Pháp luật xây dựng

Căn cứ chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhà ở

Căn cứ chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhà ở

Khải An Khải An - 07:00, 22/05/2023

Theo Luật Đất đai 2013, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua, không có quy định được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn một số nội dung trong việc chuyển nhượng đất nền sau khi xây dựng xong hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, việc chấp thuận chủ trương đầu tư và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở đã được quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đối chiếu các quy định của pháp luật về đầu tư để thực hiện.

Trường hợp có vướng mắc liên quan đến việc thực hiện quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi Bộ KH&ĐT để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà ở được quy định trong nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Do đó, đề nghị thực hiện theo nội dung của chủ trương đầu tư; trường hợp có thay đổi về tiến độ thực hiện dự án thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm a, điểm g khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai 2013 thì tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua, không có quy định được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền, trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở.

Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đối chiếu trường hợp cụ thể trên địa bàn với quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở để thực hiện.

 

Ý kiến của bạn