Căn cứ điều chỉnh dự toán và hợp đồng EPC

07:00 23/02/2024
Trong quá trình thực hiện điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng EPC tại Dự án, Bộ Công Thương cần căn cứ quy định chuyển tiếp tại các văn bản có liên quan và ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Bộ Công Thương và văn bản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan về dự toán và hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (Dự án).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Dự án được phê duyệt, ký kết hợp đồng EPC và triển khai thực hiện trong một giai đoạn dài (vận hành thương mại năm 2015).

Trong quá trình thực hiện, dự án có một số thay đổi, điều chỉnh tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2 của Dự án được Bộ Công Thương thẩm định, được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt năm 2016. 

Vì vậy, trong quá trình thực hiện điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng EPC, đề nghị Bộ Công Thương căn cứ quy định chuyển tiếp tại các văn bản có liên quan; pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng áp dụng cho Dự án; Dự án được phê duyệt (bao gồm cả dự án điều chỉnh được duyệt); ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

Bình luận