căn cứ

 • Căn cứ ký phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng

  Căn cứ ký phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng

  Để điều chỉnh hợp đồng, cần xác định thiết kế có điều chỉnh không, khối lượng công việc phải thay đổi theo thiết kế mới được duyệt để làm căn cứ điều chỉnh hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.
 • Căn cứ lập quy hoạch khu công nghiệp Đông Anh

  Căn cứ lập quy hoạch khu công nghiệp Đông Anh

  KCN Đông Anh với quy mô khoảng 361ha cần được lập quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng tỷ lệ 1/2000 để cụ thể hóa phạm vi, ranh giới, quy mô, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.
 • Căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Việc cấp giấy chứng nhận được căn cứ vào quá trình sử dụng đất của người sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai.
 • Căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá đất thuê

  Căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá đất thuê

  Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, không phân biệt diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị là bao nhiêu.
 • Đất có thông báo thu hồi có chuyển nhượng được không?

  Đất có thông báo thu hồi có chuyển nhượng được không?

  Theo quy định, trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất.
 • Căn cứ lựa chọn tư vấn thẩm tra thiết kế

  Căn cứ lựa chọn tư vấn thẩm tra thiết kế

  Trường hợp không tự thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư có quyền lựa chọn nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng. Việc lựa chọn tư vấn thẩm tra thực hiện theo pháp luật về đấu thầu đối với những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
 • Căn cứ xác định loại đất khi cấp sổ đỏ

  Căn cứ xác định loại đất khi cấp sổ đỏ

  Ông Lê Hoàng Chi (Khánh Hòa) hỏi, đất nông nghiệp (trồng xoài), diện tích 1.000 m², không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, đã sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 (không lấn, chiếm), trên đất có nhà kho (20 m²) dùng để chứa công cụ lao động, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; nay làm thủ tục cấp sổ đỏ thì cấp loại đất gì?