Cần đánh giá an toàn hồ, đập trong điều chỉnh quy hoạch thủy điện Đạ Sar

19:35 26/06/2022
Việc điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Đạ Sar, tỉnh Lâm Đồng cần có đánh giá an toàn hồ, đập đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận hành an toàn công trình và an sinh cho người dân hạ du.

Theo góp ý của Bộ Xây dựng về điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Đạ Sar, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công Thương rà soát, chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ quy hoạch, dự án đảm bảo sự phù hợp và yêu cầu cân bằng công suất tổng thể các nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

Bên cạnh đó, việc xem xét, quyết định theo thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Đạ Sar cần cập nhật, hoàn chỉnh cụ thể đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan đến Dự án thủy điện Đạ Sar đảm bảo tính đồng bộ trong việc phát triển dự án trong bậc thang thủy điện.

Bộ Xây dựng lưu ý, cần có bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập của công trình thủy điện Đạ Sar đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận hành an toàn công trình và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

Tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn của dự án và hệ thống các văn bản pháp lý của dự án làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Dự án thủy điện Đạ Sar nằm trong khu vực đồi núi, trải dài theo địa hình, do vậy khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường; theo địa hình khu vực có gom, chuyển nước làm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên và nhu cầu dùng nước của hạ du.

Ngoài ra, trong quá trình đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường; việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, đào hầm...

Những nội dung này cần được cập nhật, hoàn chỉnh làm cơ sở để đưa ra các giải pháp phù hợp trong quá trình triển khai thiết kế xây dựng của dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Điện lực, Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

Bình luận