Hạ tầng

Cần phân tích, đánh giá tính đặc thù của thủy điện Nậm He Thượng 1

Cần phân tích, đánh giá tính đặc thù của thủy điện Nậm He Thượng 1

Thanh Nga Thanh Nga - 15:05, 25/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án thủy điện Nậm He Thượng 1, tỉnh Điện Biên nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp, có độ dốc lớn với cao độ tại vị trí nghiên cứu thay đổi từ khoảng 600-900m, sẽ có nhiều tác động đến môi trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Bộ Xây dựng góp ý điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1, tỉnh Điện Biên do Công ty CP Tư vấn Sông Đà lập tháng 8/2022.

Dự án thủy điện Nậm He Thượng 1 được đầu tư xây dựng (ĐTXD) tại xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-BCT ngày 05/3/2021.

Theo đó, Dự án có công suất 6 MW, được đề xuất điều chỉnh quy hoạch với diện tích lưu vực đến tuyến đập 75,6 km2; mực nước dâng bình thường 630 m và 1200 m; cột nước lớn nhất 81,88 m và quy mô công suất 5 MW.

Theo Bộ Xây dựng, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án cần bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương về quản lý quy hoạch, ĐTXD dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Dự án được bố trí trên dòng suối Nậm He có diện tích lưu vực lớn, nhiều núi cao, địa hình dốc từ Tây sang Đông, suối có độ dốc lớn. Cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện liên quan thuộc lưu vực suối Nậm He; bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến Dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực Dự án.

Bổ sung thiết kế sơ bộ phương án đấu nối của Dự án vào lưới điện khu vực (trạm biến áp và hệ thống cột điện lưới điện đấu nối), nhà quản lý vận hành.

Rà soát để cập nhật các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực. Rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Bổ sung giá tác động, dự báo tác động của dự án tới các hoạt động kinh tế-xã hội trong quá trình vận hành công trình đặc biệt liên quan đến việc khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ nhu cầu an sinh của người dân khu vực hạ lưu.

Dự án nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp có độ dốc lớn với cao độ tại vị trí nghiên cứu thay đổi từ khoảng 600 m đến hơn 900 m. Do vậy, khi ĐTXD sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, đào hầm, đặc biệt là biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Vì vậy, cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của Dự án.

Trong trường hợp công trình thủy điện Nậm He Thượng 1, tỉnh Điện Biên sau điều chỉnh không thuộc đối tượng được miễn Giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, cần căn cứ những nội dung hướng dẫn về Giấy phép xây dựng đã được quy định tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản có liên quan để hoàn tất các thủ tục ĐTXD theo quy định.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của Dự án.

Ý kiến của bạn