Tài chính- đầu tư

Cần phương án cụ thể về khả năng huy động nguồn lực cho cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu

Cần phương án cụ thể về khả năng huy động nguồn lực cho cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu

Thu Thanh Thu Thanh - 07:02, 16/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án đường bộ cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu đang được Bộ GTVT yêu cầu đơn vị chuyên môn nghiên cứu lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả năng huy động vốn của 2 địa phương để có thể đầu tư trong giai đoạn 2025-2030.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT dự kiến nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông khoảng 462.000 tỷ đồng, trong đó Quốc hội, Chính phủ dự kiến phân bổ cho Bộ khoảng 304.104 tỷ đồng (khoảng 66% nhu cầu).

Trên cơ sở tiêu chí phân bổ vốn của Quốc hội, Bộ GTVT tập trung nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm, tạo động lực, có tính lan tỏa, trong đó ưu tiên mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc; các tuyến cao tốc chưa cân đối được trong giai đoạn này, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2026-2030.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 (Quyết định số 1454/QĐ-TTg), khu vực tỉnh Bạc Liêu có 2 tuyến cao tốc gồm Cần Thơ - Cà Mau và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan đã nghiên cứu kỹ lưỡng các phương án tuyến để lựa chọn phương án tối ưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang triển khai xây dựng, có thể kết nối với TP Bạc Liêu thông qua các nút giao liên thông IC7, IC8 và IC9. Hiện, UBND tỉnh Bạc Liêu đang hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh, Bộ GTVT sẽ phối hợp xem xét trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Đối với tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Tuy nhiên, theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg đoạn tuyến Rạch Giá - Bạc Liêu có tiến trình đầu tư sau năm 2030 nên công tác nghiên cứu chưa được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bạc Liêu, Bộ GTVT đã có Văn bản số 3915/BGTVTKHĐT ngày 19/4/2023 đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án triển khai đầu tư.

Để có thể triển khai đầu tư Dự án trong giai đoạn 2025-2030 phục vụ phát triển KT-XH theo nhu cầu của địa phương, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang xem xét, có phương án cụ thể về khả năng huy động nguồn lực làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho đầu tư sớm hơn quy hoạch.

Ý kiến của bạn