Thị trường

Cần Thơ giao nhiệm vụ cho 3 Sở rà soát, tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

Cần Thơ giao nhiệm vụ cho 3 Sở rà soát, tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS

Nhã Uyên Nhã Uyên - 09:00, 05/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện của dự án và những khó khăn, vướng mắc, đồng thời gửi Sở KH&ĐT vào ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi các Sở: Xây dựng; KH&ĐT; TN&MT; UBND các quận huyện; Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố; NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS) và phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, quản lý 32 dự án theo Công văn ngày 31/12/2015 của UBND TP Cần Thơ. Đồng thời, chủ động hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và bàn giao hạ tầng về cho địa phương quản lý theo quy định.

Định kỳ báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện của dự án và những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đồng thời gửi Sở KH&ĐT vào 15/12 hàng năm để tổng hợp và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND TP Cần Thơ giao Sở KH&ĐT khẩn trương tham mưu UBND TP Cần Thơ, công tác rà soát pháp lý dự án đảm bảo đúng quy định.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đang theo dõi, quản lý; Tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đối với Sở TN&MT, UBND TP Cần Thơ giao đơn vị này rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền xử lý đối với các dự án vi phạm pháp luật về đất đai. Cùng đó, chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP Cần Thơ xử lý dứt điểm vấn đề chậm ban hành giá đất cụ thể theo quy định.

Mặt khác, UBND TP Cần Thơ yêu cầu UBND quận, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư từ nguồn ngân sách nhà nước; hỗ trợ đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư từ nguồn ngân sách nhà nước; hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phỏng mặt bằng.

Đáng chú ý, UBND TP Cần Thơ đề nghị NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ quan tâm, sớm có giải pháp hỗ trợ cho nhà đầu từ tiếp cận nguồn vốn tín dụng; có giải pháp xử lý phù hợp đối với các khó khăn hiện nay của nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 31/5, lãnh đạo TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp với Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ cùng các sở, ngành, UBND quận, huyện để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực BĐS.

Trong cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chỉ đạo các Sở, ngành, UBND quận, huyện tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tổ chức đối thoại, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án để tháo gỡ các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền. Bên cạnh đó, nhấn mạnh và lưu ý các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đất đai, kinh doanh BĐS.

 

Ý kiến của bạn