Cần xác định rõ vai trò, vị thế của TP Thái Nguyên trong bối cảnh mới

12:35 16/11/2022
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Thái Nguyên để phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và yêu cầu thực tiễn trong phát triển đô thị.

Trước đó, Quy hoạch chung TP Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu, xem xét như: Một số định hướng Quy hoạch chung tại một số khu vực chưa phát huy được lợi thế; thực trạng phát triển đô thị nhanh trong thời gian gần đây cho thấy một số vấn đề cần phải kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, cấp vùng và phát triển đô thị có sự điều chỉnh.

Bản đồ quy hoạch phát triển không gian thành phố Thái Nguyên. Ảnh Vietnammoi

Các vấn đề còn tồn tại, bất cập và các yếu tố mới trong chiến lược, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của vùng nêu trên đã cho thấy Quy hoạch chung TP Thái Nguyên cần được xem xét, nghiên cứu điều chỉnh để phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong phát triển đô thị: Cần xác định rõ vai trò, vị thế của TP Thái Nguyên trong bối cảnh mới. Nghiên cứu, bổ sung thêm tính chất, chức năng của đô thị (đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu).

Nghiên cứu dự báo lại các chỉ tiêu phát triển về dân số, sử dụng đất đô thị… Xem xét lại định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới.

Bộ Xây dựng cho rằng, việc UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin chấp thuận về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch TP Thái Nguyên là đúng trình tự và phù hợp với quy định về điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đô thị; thống nhất với các quy định pháp luật về quy hoạch đối với việc thực hiện các quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Thái Nguyên; trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Thái Nguyên thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị.

Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) là thành phố lớn thuộc trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thái Nguyên được biết đến là một thành phố công nghiệp, có diện tích 222,93 km² và dân số 362.921 người.

Theo Quy hoạch chung đến năm 2035, TP Thái Nguyên được định hướng quy hoạch trở thành thành phố sinh thái, có chức năng tổng hợp với trọng tâm là dịch vụ, du lịch và hàng hóa công nghệ xanh; đồng thời là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; là một cực phát triển của Vùng Thủ đô Hà Nội; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Bình luận