Canada kết luận sơ bộ vụ chống bán phá giá đối với dây thép nhập từ Việt Nam

06:56 08/06/2024
Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đang áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Việt Nam ở mức thấp nhất (từ 6,1% đến 38,9%) so với Trung Quốc và Ai Cập.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 06/6, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) ban hành kết luận sơ bộ về vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức thấp nhất (từ 6,1% đến 38,9%) so với các doanh nghiệp Trung Quốc (50,9% - 71,1%) và Ai Cập (49,7% - 99,8%) bị CBSA điều tra lần này.

Bản tuyên bố lý do (Statements of Reasons) tổng hợp những thông tin CBSA đã sử dụng để đưa ra quyết định, sẽ được ban hành trong vòng 15 ngày và được đăng tải trên trang web của CBSA.

Trước đó, vào ngày 08/3, CBSA đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán giá đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam.

Tên sản phẩm: Dây thép (Wire Rod). Mã HS: 7213.91.00.42; 7213.91.00.43; 7213.91.00.49; 7213.91.00.50; 7213.91.00.60; 7213.91.00.70; 7213.99.00.11; 7213.99.00.12; 7213.99.00.31; 7213.99.00.32; 7213.99.00.51; 7213.99.00.52; 7227.20.00.20; 7227.20.00.90; 7227.90.00.60; 7227.90.00.70; 7227.90.00.81; 7227.90.00.82; 7227.90.00.83. Nguyên đơn là Ivaco Rolling Mills 2004 LP.

Nguyên đơn khởi kiện là Ivaco Rolling Mills 2004 LP.

Tại thời điểm này, CBSA đã đưa ra lịch điều tra cụ thể: Ngày 08/3, khởi xướng điều tra. Ngày 22/3, ban hành bản tuyên bố lý do khởi xướng điều tra. Ngày 02/4 là thời hạn nhà nhập khẩu phải nộp bản trả lời câu hỏi cho CBSA. Ngày 15/4, thời hạn nhà xuất khẩu phải nộp bản trả lời câu hỏi cho CBSA. Ngày 06/6, CBSA ban hành Kết luận sơ bộ hoặc Quyết định chấm dứt điều tra. Ngày 21/6 ban hành Bản tuyên bố lý do giải thích cho Kết luận sơ bộ hoặc Quyết định chấm dứt điều tra của CBSA.

Như vậy, sau 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, CBSA đã ban hành Kết luận sơ bộ với mức thuế chống bán phá giá tạm thời thấp nhất dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện tại, CBSA vẫn tiếp tục quá trình điều tra và dự kiến sẽ ban hành kết luận cuối cùng vào ngày 04/9/2024.

Bình luận