Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

07:00 21/10/2022
Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều, thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thuỷ nội địa, hàng hải) được quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Công dân Bạch Minh Tú có hỏi Bộ Xây dựng về một số vướng mắc cần giải đáp liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

Cụ thể, công dân Bạch Minh Tú cho biết: Tôi là kỹ sư thủy lợi, ngành Kinh tế Thủy lợi (do Trường Đại học Thủy lợi cấp tháng 6/1997); thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng công trình thủy (do Trường Đại học Thủy Lợi cấp tháng 7/2006).

Tháng 8/2011, tôi được Sở Xây dựng TP Hà Nội cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cảng đường thủy - số chứng chỉ: KS-04-07855.

Hiện nay, do nhu cầu cá nhân, tôi có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng các lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa, hàng hải), thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều.

Như vậy, với chuyên môn được đào tạo của tôi (kỹ sư Kinh tế Thủy Lợi, Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành xây dựng công trình thủy) có phù hợp với chuyên môn để được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với các lĩnh vực: Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa, hàng hải), thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ hay không?

Nếu không thì chuyên môn đào tạo của tôi như trên phù hợp với lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng nào?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều; thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thuỷ nội địa, hàng hải) được quy định tại Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2022 của Chính phủ.

Trường hợp công dân có chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật khác đề nghị nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2022 của Chính phủ kèm theo Bảng điểm các môn học được đào tạo về cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề để được xem xét giải quyết.

Bình luận