Chỉ đạo điều hành

Chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch

Chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch

Lan Anh Lan Anh - 18:46, 26/03/2022

“Phương pháp xây dựng quy hoạch tích hợp, chậm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các luật có liên quan đến quy hoạch,… “ là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc chậm tiến độ lập quy hoạch. Đây là khẳng định của nhiều địa phương tại buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội với 4 địa phương vùng ĐBSCL về công tác quy hoạch.

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, tiến độ quy hoạch của thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, Long An và Sóc Trăng đều chậm so với yêu cầu tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Tại buổi làm việc, báo cáo của thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, Long An và Sóc Trăng gửi đến Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" đều cho thấy, phương pháp tích hợp là phương pháp mới gây nhiều lúng túng trong thực hiện, việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các luật còn chậm, một số văn bản nội dung chưa thống nhất gây khó khăn cho địa phương khi áp dụng trong quá trình lập quy hoạch là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ lập quy hoạch.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Luật Quy hoạch có nhiều quy định mới, phương pháp xây dựng quy hoạch tỉnh là phương pháp mới, tích hợp các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện thành 01 bản quy hoạch duy nhất. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng, vừa làm vừa nghiên cứu nên tiến độ thực hiện chậm.

Ngoài ra, một số văn bản hướng dẫn chi tiết các luật có liên quan đến quy hoạch còn chậm; một số văn bản còn có nội dung chưa thống nhất gây khó khăn cho địa phương khi áp dụng trong quá trình lập quy hoạch, cụ thể: Đến tháng 5/2019, Nghị quyết oso 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch và Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch mới được ban hành. Đây là 2 cơ sở pháp lý rất quan trọng định hướng cho quá trình lập Quy hoạch tỉnh nên khi 2 văn bản pháp lý này ban hành mới có thể bắt đầu triển khai việc lập quy hoạch tỉnh. Sau quá trình nghiên cứu nội dung Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT, cùng với việc lập dự toán lập Nhiệm vụ quy hoạch và chuẩn bị các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, đến ngày 18/9/2019, Sở Kế hoạch và đầu tư ký hợp đồng với Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam để lập Nhiệm vụ quy hoạch.

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 hướng dẫn  về định mức cho hoạt động quy hoạch, tuy nhiên chưa có hướng dẫn đối với các chi phí gián tiếp (chi phí quản lý, chi phí hội nghị, hội  thảo,… ) gây rất nhiều khó khăn trong quá trình lập dự toán quy hoạch tỉnh,…

UBND tỉnh Cà Mau tham dự buổi làm việc theo hình thức trực tuyến 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn chậm, chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Theo UBND tỉnh Cà Mau, Luật Quy hoạch được xây dựng theo cách tiếp cận mới, cần nhiều thời gian nghiên cứu áp dụng. Khó khăn từ bước xác định các nội dung, phương án phát triển để tích hợp vào quy hoạch cho đến quá trình lập dự toán kinh phí, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch mất rất nhiều thời gian; quy hoạch nghiên cứu phạm vi rất rộng, liên quan đến tất cả các ngành, lĩnh vực và thực hiện theo phương pháp mới là tích hợp vào một bản quy hoạch, khác hoàn toàn so với công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật về quy hoạch trước đây; đồng thời quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nên các địa phương khó khăn trong việc xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển trong quy hoạch tỉnh.

Cũng theo UBNĐ tỉnh Cà Mau, khung pháp lý đã được xây dựng cơ bản đầy đủ, tuy nhiên việc nhận thức và áp dụng các quy định còn khó khăn, chưa thống nhất. Một số văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện còn chậm được ban hành.

Khẳng định quy hoạch tích hợp, phương pháp tiếp cận mới, quy mô rộng đa ngành… UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, cả tư vấn và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đôi lúc cũng lúng túng, chưa có kinh nghiệm trong phối hợp, xử lý các thông tin. Trong đó, không thể lựa chọn được một đơn vị tư vấn có thể đáp ứng điều kiện, năng lực am hiểu tất cả các ngành, vì vậy phải có nhiều đơn vị tư vấn cùng liên danh; các liên danh lại ký kết thêm nhiều chuyên gia mới đủ đáp ứng điều kiện xây dựng quy hoạch tích hợp và các tư vấn chưa có kinh nghiệm hợp tác với nhau với quy mô như thế này lần nào.

UBND tỉnh Sóc Trăng tham dự buổi làm việc theo hình thức trực tuyến

Báo cáo với Đoàn giám sát tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cũng nhấn mạnh, đây là nội dung mới, triển khai lập quy hoạch theo hướng tích hợp, chưa từng thực hiện, nên trong quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các địa phương trong việc tổ chức thực hiện lập quy hoạch đồng thời đánh giá cao khối lượng công việc các địa phương đã thực hiện.

“Qua làm việc với các địa phương là nơi trực tiếp tổ chức thực thi chính sách đã cho thấy thêm những bất cập của hệ thống chính sách, pháp luật quy hoạch như một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất; các văn bản hướng dẫn luật còn ban hành chậm hoặc thiếu; nhiều nội dung cần hướng dẫn cụ thể hơn,..” Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các địa phương bổ sung đầy đủ các nội dung còn thiếu trong báo cáo, đặc biệt là khẳng định tiến độ hoàn thành các quy hoạch, làm rõ trách nhiệm dẫn đế các bất cập, hạn chế và việc chậm tiến độ các quy hoạch.

Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương tập trung thời gian, nhân lực, trí tuệ để hoàn thành quy hoạch Thành phố (tỉnh) thời kỳ 2021-2030, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác theo quy định; khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn để đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước nhưng cũng tạo thuận lợi cho sự phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương tập hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cụ thể giải pháp để tháo gỡ; Lưu ý các kiến nghị để hoàn thiện các Luật, các văn bản hướng dẫn; các kiến nghị để thực hiện được việc tích hợp quy hoạch; các quy định liên quan đến lựa chọn tư vấn lập quy hoạch; các quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho phù hợp thực tiễn; ban hành chính sách thay thế quy hoạch hết hiệu lực theo quy định Luật Quy hoạch, bảo đảm vai trò quản lý của nhà nước khi bỏ các quy hoạch sản phẩm,…

 

Nguồn: Quochoi.vn

Ý kiến của bạn