Kinh tế xây dựng

Chậm công bố giá vật liệu ảnh hưởng đến quản lý chi phí ĐTXD

Chậm công bố giá vật liệu ảnh hưởng đến quản lý chi phí ĐTXD

Thanh Nga Thanh Nga - 09:00, 26/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc chậm công bố giá các yếu tố đầu vào và chỉ số giá xây dựng sẽ không phản ánh kịp thời những biến động của thị trường, dễ dẫn tới các bất cập, vướng mắc trong quản lý chi phí ĐTXD.

Theo báo cáo, đánh giá của các cơ quan chuyên môn Bộ Xây dựng, một số địa phương chậm trễ trong thực hiện quy định công bố giá các yếu tố đầu vào của CTXD như: vật liệu, nhân công, máy thi công và chỉ số giá xây dựng; thậm chí một số địa phương chưa thực hiện công bố theo quy định.

Do đó, trong các thời điểm thị trường xây dựng có các biến động bất thường như năm 2021 và các tháng đầu năm 2022, các công cụ giá, chỉ số giá công bố của địa phương sẽ không phản ánh kịp thời mức giá thị trường vật liệu, lao động xây dựng và máy thi công xây dựng, cũng như phản ánh và dự báo được các biến động giá xây dựng công trình, biến động các yếu tố chi phí trong giá thành CTXD; dẫn đến các bất cập, vướng mắc khi sử dụng các công cụ giá, chỉ số giá do địa phương công bố để lập, quản lý chi phí ĐTXD và điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

Tính đến giữa tháng 3/2022, hầu hết các tỉnh công bố giá vật liệu đến tháng 12/2021 hoặc quý IV/2021; có 06 tỉnh công bố giá tháng 01/2022 hoặc quý I/2022 như: Yên Bái, Phú Yên, Nình Thuận, Đăk Lăk, Cần Thơ, Hậu Giang. Vẫn còn các tỉnh, thành phố mới công bố giá đến quý III/2021 như: Lào Cai, Hòa Bình, Hà Nội.

Hầu hết các tỉnh công bố giá nhân công theo các quy định mới của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD. Có 55 tỉnh công bố đơn giá nhân công cho năm 2021 theo cơ cấu nhóm nhân công mới quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD; 08 tỉnh công bố đơn giá nhân công năm 2020 và có hướng dẫn chuyển đổi xác định đơn giá nhân công quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Hậu Giang, Vĩnh Long.

Có 44 tỉnh công bố giá máy và thiết bị thi công cho năm 2021 theo quy định mới tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD; 19 tỉnh vẫn công bố đơn giá máy thi công năm 2020: Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Cà Mau, Vĩnh Long.

Hầu hết các tỉnh đều thực hiện công bố chỉ số giá theo quý, có 45 tỉnh công bố chỉ số giá quý IV/2021, 36 tỉnh mới công bố chỉ số giá đến quý III/2021; 07 tỉnh, thành phố chưa thực hiện công bố chỉ số giá trong năm 2021: TP.HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Thanh Hóa.

10 tỉnh, thành phố chưa thực hiện chuyển đổi chỉ số giá gốc theo năm 2020: TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Hải Phòng, Hòa Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Vĩnh Long.

Theo Cục Kinh tế xây dựng, việc quản lý giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng đã được quy định cụ thể tại các Điều 26, 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức xác định, công bố hoặc phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố giá các yếu tố đầu vào (vật liệu, nhân công, máy thi công) và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hằng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết, bảo đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng.

Ý kiến của bạn