Hạ tầng

Chấp thuận chủ trương đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Việt Hàn mở rộng

Chấp thuận chủ trương đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Việt Hàn mở rộng

Nguyên Phương Nguyên Phương - 07:06, 27/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được chấp thuận đầu tư với quy mô 147,31 ha đất, tổng vốn đầu tư hơn 1.236 tỉ đồng.

Ngày 26/02, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 196/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Việt Hàn mở rộng (Dự án).

Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long là nhà đầu tư Dự án.

Dự án được thực hiện tại xã Hồng Thái, xã Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 147,31 ha đất; tổng vốn đầu tư là 1.236,7 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện quản lý nhà nước về KCN theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời đảm bảo sự phù hợp của dự án với các quy hoạch ngành quốc gia trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ đối với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền về hồ sơ Dự án.

UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; đảm bảo điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trước đó, ngày 23/02/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 193/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang.

Theo chủ trương, Công ty CP Le Delta là nhà đầu tư Dự án.

Dự án được thực hiện tại xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 123,94 ha đất; tổng vốn đầu tư là 1.836 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn