Kinh tế xây dựng

Chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III

Chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III

Thanh Nga Thanh Nga - 17:45, 21/09/2022

Sau điều chỉnh Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III có tổng công suất lắp đặt 141MW, bao gồm 47 trụ tuabin, dự kiến đóng điện hoàn thành toàn bộ nhà máy vào tháng 10/2023.

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III của Công ty CP Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu.

Trước đó, Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 09/02/2018, được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Công văn số 1219/TTg-CN ngày 02/10/2019, Bộ Công thương có Công văn số 8135/BCT-ĐL ngày 29/10/2019 điều chỉnh công suất tuabin gió, cấp điện áp nội bộ cho Dự án.

Tại đợt điều chỉnh lần này có 4 nội dung, về thông tin nhà đầu tư điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 09/02/2018, trong đó chủ đầu tư là Công ty CP Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Jormsup Lochaya quốc tịch Thái Lan và bà Nguyễn Dạ Ngân quốc tịch Việt Nam...

Điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn và phương án huy động vốn quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 09/02/2018, trong đó vốn đầu tư Dự án hơn 6.688,9 tỷ đồng, vốn góp của nhà đầu tư hơn 1.176,8 tỷ đồng, vốn huy động hơn 5.512 tỷ đồng.

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 209/QĐ-TTg, trong đó vốn góp của nhà đầu tư góp đủ vốn trong giai đoạn 2018-2020, vốn huy động theo tiến độ thực hiện Dự án. Tiến độ xây dựng cơ bản bắt đầu từ năm 2018, nghiệm thu và đóng điện trụ tuabin đầu tiên vào tháng 01/2023, nghiệm thu và đóng điện hoàn thành toàn bộ nhà máy vào tháng 10/2023.

Bổ sung nội dung về diện tích khảo sát và diện tích sử dụng đất của Dự án lần lượt là hơn 5.425ha và khoảng 22,65ha. Thời gian hoạt động Dự án 49 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư lần đầu.

Như vậy, sau điều chỉnh lần này Dự án có tổng công suất lắp đặt 141MW, bao gồm 47 trụ tuabin. Mỗi trụ tuabin có công suất 3MW, sử dụng tuabin công suất 3MW không hộp số.

Xây dựng mới trạm biến áp 35/220kV Nhà máy Điện gió Bạc Liêu giai đoạn III trạm 220kV Vĩnh Trạch Đông, công suất 175MVA, đấu nối vào trạm 220kV Bạc Liêu bằng đường dây 220kV mạch kép, tiết diện ACKP400, chiều dài khoảng 20km.

Ý kiến của bạn