Chấp thuận về vị trí, quy mô xây dựng 8 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

10:42 18/04/2023
Bộ GTVT đã chấp thuận về vị trí, quy mô xây dựng 8 trạm dừng nghỉ trên các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị đưa vào khai thác.

Cụ thể, trên tuyến cao tốc đoạn Mai Sơn - QL45 sẽ xây trạm dừng nghỉ tại Km 329+700 tỉnh Thanh Hóa; cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu xây dựng tại Km 427+035 tỉnh Nghệ An. 

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt xây dựng trạm dừng nghỉ tại Km478+200 tỉnh Hà Tĩnh; cao tốc Nha Trang - Cam Lâm tại Km 22+100 tỉnh Khánh Hòa. 

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại Km 72+000 tỉnh Ninh Thuận; cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xây dựng hai trạm tại Km 144+560 và Km 205+092 tỉnh Bình Thuận; cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xây dựng tại Km 47+500 tỉnh Bình Thuận.

Trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc nêu trên được đầu tư theo quy mô trạm dừng nghỉ thông thường với các hạng mục cấp xăng, dầu, nghỉ ngơi dừng xe, ăn uống, có khu nghỉ ngơi, vệ sinh cho người tham gia giao thông.

Bộ GTVT yêu cầu các Ban quản lý dự án 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh lập danh mục công trình trạm dừng nghỉ thuộc dự án thành phần đã được giao nhiệm vụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và triển khai đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Ngoài chấp thuận các trạm dừng nghỉ nêu trên, để hoàn thiện mạng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía đông, đáp ứng tiến độ phê duyệt trong tháng 4/2023, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 2 làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa lựa chọn vị trí phù hợp, bảo đảm khoảng cách theo quy định khi đầu tư trạm dừng nghỉ tại Km 366+430 thuộc cao tốc đoạn QL45 - Nghi Sơn.

Đối với trạm dừng nghỉ tại Km 80+850 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Bộ GTVT giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý, các nội dung đã thỏa thuận với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khoảng cách giữa các trạm báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 11/4/2023.

Đối với trạm Km 28+770 trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án 85 phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, lựa chọn vị trí phù hợp để bảo đảm khoảng cách theo quy định, báo cáo Bộ trước ngày 15/4/2023.

Liên quan đến trạm dừng nghỉ hầm Đèo Cả, Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án 85 bổ sung các nội dung về cơ sở pháp lý, quy định hợp đồng; số liệu, hiện trạng và tiến độ đầu tư liên quan đến trạm dừng nghỉ hầm Đèo Cả.

Trường hợp sử dụng trạm dừng nghỉ hầm Đèo Cả để phục vụ khai thác cao tốc Bắc - Nam phía đông, Ban quản lý dự án 85 phối hợp với Ban quản lý dự án 7 đề xuất phương án phù hợp, bảo đảm khoảng cách theo quy định, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/4/2023.

Đối với một số trạm dừng nghỉ thuộc các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông do VEC quản lý, Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc lựa chọn một số trạm dừng nghỉ để đưa vào mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông bảo đảm khoảng cách theo quy định; đối với các trạm còn lại, đề nghị VEC nghiên cứu phương án xây dựng điểm dừng chân trên cao tốc.

Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 6, tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông bảo đảm chặt chẽ về pháp lý trình Bộ trước ngày 18/4/2023. 

Bộ GTVT đã ban hành Thông tư hướng dẫn về đấu thầu để tạo hành lang pháp lý đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ.

Theo kết quả rà soát ban đầu, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ có 39 trạm dừng nghỉ. Trong đó, 5 dự án đã được đầu tư, đưa vào khai thác, 2 dự án đang được đầu tư. 32 trạm dừng nghỉ còn lại đang được tiến hành thẩm định.

Bình luận