Công trình xanh

Chỉ cho phép vận hành sản xuất khi hoàn thành hệ thống xử lý nước thải

Chỉ cho phép vận hành sản xuất khi hoàn thành hệ thống xử lý nước thải

Tân Hưng Tân Hưng - 12:27, 08/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh khẳng định, kiên quyết chỉ cho phép đi vào hoạt động đối với khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại KCN và CCN, khi doanh nghiệp đã hoàn thành công tác bảo vệ môi trường, trong đó có hệ thống xử lý nước thải.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lưu Bá Mạc - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn về xử lý nước thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN), cơ sở sản xuất kinh doanh, tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 07/11, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết, đến năm 2022 cả nước có 291 KCN nhưng chỉ có 265 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong số 734 CCN thì chỉ có 179 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Trong 26 KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải có 7 KCN đang hoàn thành, hầu hết những KCN này xây dựng từ năm 2005 đến năm 2013, thời điểm chưa có tiêu chuẩn quy định, yêu cầu bắt buộc.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh. Ảnh: quochoi.vn.

Bộ TN&MT đã có nhiều văn bản đôn đốc tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường và xử lý nước thải trong KCN, CCN.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 yêu cầu lắp đặt hệ thống giám sát, hệ thống quan trắc tự động kết nối về các Sở TN&MT và Bộ TN&MT. Đến nay đã có 271 trạm quan trắc của các KCN. Nhiều địa phương yêu cầu tiêu chuẩn xả thải ra sông phải cao hơn tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện nay.

Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng cho biết, khó khăn trong xử lý nước thải ở các CCN. Hiện mới xử lý được 24,4% nước thải từ CCN. Các địa phương đã cố gắng để tiếp tục xử lý.

Đối với các KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; các nhà máy, cơ sở kinh doanh, cơ sở thứ cấp đã có hệ thống xử lý nước thải riêng.

Bộ trưởng Bộ TN&MT khẳng định, trong thời gian tới, Bộ TN&MT kiên quyết và chỉ cho phép các khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung của KCN và CCN mới đi vào hoạt động, vận hành khi hoàn thành công tác bảo vệ môi trường, trong đó có hệ thống xử lý nước thải.

Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích các CCN, KCN mới vận hành tuần hoàn; xây dựng hệ thống nước tiết kiệm, đưa nước vào cột A cuối cùng và sau đó có thể xử lý thêm để có nước sử dụng trong KCN, CCN…

Kiên quyết không tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất các dự án đầu tư có phát sinh nước thải trong khu sản xuất, kinh doanh tập trung trong CCN chưa có hệ thống thu gom.

Bộ TN&MT cũng đồng thời đề nghị UBND các tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, đặc biệt là trong các CCN.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử phạt hành chính. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính các vấn đề liên quan đến nội dung này.

Tiếp tục rà soát và có phương án để đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các KCN, CCN ở các địa phương.

Ý kiến của bạn