Chi phí dịch vụ tại chung cư hỗn hợp

07:00 18/09/2023
Đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại do các bên thỏa thuận.

Bà Vũ Thị Phương Linh cho biết, Công ty chúng tôi hiện sở hữu phần diện tích thương mại tại tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp. Theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì phí dịch vụ tại diện tích văn phòng, thương mại sẽ được hai bên tự thoả thuận, trong trường hợp không thoả thuận được thì áp dụng khung giá do UBND quy định.

Tuy nhiên, trong hội nghị nhà chung cư mới tổ chức, đã quyết định mức phí tại khu căn hộ và khu thương mại (hơn 50% đồng ý). Dù công ty chúng tôi không chấp nhận, nhưng ban quản trị nhà chung cư giải thích là do chúng tôi cũng là chủ sở hữu của khu chung cư nên phải thực hiện theo nghị quyết của hội nghị nhà chung cư.

Bà Linh hỏi như vậy có đúng luật không? Ban quản trị có được quyết định mức phí cho khu thương mại, văn phòng không?

Tại Điều 106 của Luật nhà ở năm 2014 đã quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Theo đó, trường hợp đã tổ chức được Hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Hội nghị nhà chung cư quyết định.

Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại Điều 30 của Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quy định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định theo quy định tại Điều 106 của Luật Nhà ở 2014, được căn cứ vào từng nhà chung cư và trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành.

Đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì xác định theo khung giá dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư đó quy định. Do vậy, đề nghị Bà đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với các quy định nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Bà Linh liên hệ với Sở Xây dựng TP Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Bình luận