Pháp luật xây dựng

Chi phí quản lý dự án đối với dự án nằm trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

Chi phí quản lý dự án đối với dự án nằm trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

Thanh Tâm Thanh Tâm - 07:00, 10/08/2022

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát đối với dự án nằm trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, việc áp dụng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án điều chỉnh theo điểm 2.4, mục 2; chi phí giám sát điều chỉnh theo tiết 3.8.3, điểm 3.8, mục 3 kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Bộ Xây dựng hướng dẫn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rà soát pháp luật có liên quan áp dụng cho từng dự án cụ thể để thực hiện đúng quy định.

Ý kiến của bạn