Chỉ đạo điều hành

Chỉ rõ hướng xử lý đối với từng bất cập, vướng mắc của các văn bản quy phạm pháp luật

Chỉ rõ hướng xử lý đối với từng bất cập, vướng mắc của các văn bản quy phạm pháp luật

Lê Thư Lê Thư - 09:07, 23/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu bác Bộ, ngành phải chỉ rõ bất cập, vướng mắc ở các điều, khoản cụ thể của các VBQPPL, đồng thời chỉ rõ hướng xử lý và lộ trình xử lý đối với từng bất cập, vướng mắc.

Ngày 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Đến nay, Bộ Tư pháp tổng hợp, phân loại theo nhóm lĩnh vực pháp luật để xây dựng hệ thống 19 phụ lục của Báo cáo theo các lĩnh vực quản lý nhà nước được kiến nghị xử lý.

Dự thảo Báo cáo cho thấy, có 109 nội dung quy định có mâu thuẫn, chồng chéo tại 19 luật với 44 nội dung; tại 26 nghị định với 50 nội dung và trong 13 thông tư với 15 nội dung. Bên cạnh đó, có 185 nội dung quy định bất cập, mâu thuẫn tại 24 luật với 72 nội dung; 01 pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 01 nội dung; 01 nghị quyết của Chính phủ với 02 nội dung; 22 nghị định của Chính phủ với 72 nội dung; 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ với 01 nội dung và 30 thông tư với 37 nội dung.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác, nêu rõ nguyên tắc: "Các Bộ, ngành phải chỉ rõ bất cập, vướng mắc ở điều nào, khoản nào của văn bản nào, đồng thời chỉ rõ hướng xử lý và lộ trình xử lý đối với từng bất cập, vướng mắc."

Phó Thủ tướng yêu cầu phải ưu tiên xử lý những nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc trong 3 dự thảo luật sẽ được xem xét thông qua, cho ý kiến trong Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vào tháng 5/2024, gồm Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật Địa chất và Khoáng sản.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ LĐTB&XH gửi báo cáo kết quả rà soát của Bộ, ngành mình về Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực của Tổ công tác, chậm nhất vào giữa tuần tới để Bộ Tư pháp tổng hợp vào Báo cáo của Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành chuẩn bị chu đáo để giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan của Quốc hội về những nội dung được phân công rà soát của Bộ, ngành mình.

Ngày 03/3/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 135/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra về thẩm quyền ban hành văn bản gồm kiểm tra thẩm quyền về hình thức và kiểm tra thẩm quyền về nội dung; Kiểm tra về nội dung của văn bản; Kiểm tra về căn cứ ban hành; thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản.

Hoạt động rà soát VBQPPL được Bộ Xây dựng tiến hành thường xuyên, kịp thời ngay khi có căn cứ rà soát văn bản, công khai, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự rà soát.

Trên cơ sở đó kịp thời phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ; tính khả thi và yêu cầu công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống VBQPPL về Xây dựng.

Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác rà soát VBQPPL, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, người có thẩm quyền.

Ý kiến của bạn