Chỉ số giá tiêu dùng nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,66%

20:56 30/12/2022
Chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 12/2022 giảm 0,01% so với tháng trước, nhưng chỉ số giá tiêu dùng nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,66% do giá nước sinh hoạt và nhà ở thuê tăng.

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục thống kê, giá xăng dầu trong nước giảm theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 12/2022 giảm 0,01% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ tháng 12/2021.

Chỉ số giá tiêu dùng chung bình quân quý IV/2022 tăng 4,41% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 12/2022 giảm 0,01% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị tăng 0,04%, khu vực nông thôn giảm 0,07%.  

Diễn biến giá tiêu dùng tháng 12/2022 so với tháng trước một số nhóm hàng chính.

Riêng đối với nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2022 tăng 0,66%, trong đó nước sinh hoạt tăng 0,82% do một số địa phương tăng giá nước, giá nhà ở thuê tăng 0,77%.

Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,35% làm chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 0,01%, trong đó chủ yếu do giá đá, cát, gạch, xi măng tăng nhẹ.

Giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,57% do nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng nhà ở tăng vào dịp cuối năm.

Diễn biến giá tiêu dùng tháng 12/2022 so với cùng kỳ một số nhóm hàng chính.

So với cùng kỳ năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 7,14% do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở và nhà ở thuê tăng.

Bình luận