Thị trường

Chia sẻ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS

Cần Thơ

Chia sẻ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS

Khải An Khải An - 21:28, 05/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Cần Thơ yêu cầu các sàn giao dịch BĐS trên địa bàn thành phố cung cấp thông tin, dữ liệu về BĐS phát sinh giao dịch gửi Sở Xây dựng tổng hợp, quản lý.

UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn thành phố.

Quy chế nêu rõ: Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật hiện hành thực hiện phối hợp và vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS tại địa phương; Cấp và giao quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để kê khai, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS...

Sở TT&TT căn cứ quy định pháp luật hiện hành hướng dẫn Sở Xây dựng thực hiện đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho Hệ thống thông tin chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định của Chính phủ.

Tổng hợp cơ sở dữ liệu từ Sở Xây dựng tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung trên cơ sở Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu dùng chung TP Cần Thơ.

Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin và dữ liệu sẽ được cung cấp tài khoản đăng nhập để thực hiện việc báo cáo cơ sở dữ liệu cho Sở Xây dựng.

Ảnh minh họa: ITN.

Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới BĐS đã cấp trong kỳ; Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở... chuyển Sở TT&TT tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung trên cơ sở Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu dùng chung TP Cần Thơ.

Các chủ đầu tư dự án BĐS trên địa bàn TP Cần Thơ cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án BĐS và sản phẩm BĐS đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo. Kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch BĐS của dự án trong kỳ báo cáo. Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu.

Đối với các dự án BĐS (dự án tái định cư) do UBND cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch BĐS của dự án.

Các sàn giao dịch BĐS trên địa bàn TP Cần Thơ cung cấp thông tin, dữ liệu về BĐS phát sinh giao dịch gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

Ý kiến của bạn