Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

07:07 04/07/2024
Nghị định quy định mua bán điện trực tiếp được thực hiện thông qua 2 hình thức: Mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng, và mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia.
Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp
Trạm biến áp 220 kV. Ảnh: VGP

Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/7/2024 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn.

Theo đó, Nghị định quy định mua bán điện trực tiếp được thực hiện thông qua 2 hình thức: Mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng, và mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia.

Cụ thể, mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng là hoạt động ký hợp đồng mua bán điện và giao nhận điện năng qua đường dây kết nối riêng giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Giá bán điện do hai bên thỏa thuận (trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định này).

Đối với hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, Nghị định nêu rõ, đây là hoạt động mua bán điện thông qua hợp đồng kỳ hạn giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn (hoặc đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền) và hoạt động mua bán điện thực hiện theo quy định tại chương III Nghị định này bao gồm: Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo bán toàn bộ điện năng sản xuất vào thị trường điện giao ngay của thị trường bán buôn điện cạnh tranh; khách hàng sử dụng điện lớn hoặc đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền ký hợp đồng mua bán điện với tổng công ty điện lực (hoặc đơn vị được ủy quyền/phân cấp) để mua toàn bộ điện năng đáp ứng nhu cầu; đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn hoặc đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền mua bán điện thông qua hợp đồng kỳ hạn.

Về hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, Nghị định quy định rõ việc bán điện của đơn vị phát điện năng lượng tái tạo qua thị trường điện giao ngay và việc mua bán điện với tổng công ty điện lực.

Theo quy định, giá thị trường điện giao ngay là giá thị trường điện toàn phần được hình thành theo từng chu kỳ giao dịch của thị trường điện giao ngay và được xác định bằng tổng của giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường.

Trong đó, giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường được xác định theo Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.

Bình luận