Chỉ đạo điều hành

Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM

Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM

Tuấn Đông Tuấn Đông - 08:30, 21/03/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Ngày 20/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV.

Trước đó, ngày 24/11/2017, Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4. Theo đó, Quốc hội đã cho phép Thành phố thực hiện 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực gồm đất đai; đầu tư; tài chính - ngân sách nhà nước; cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức...

Sau 5 năm thí điểm (trong đó có 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19), Quốc hội cho rằng chính sách đặc thù về quản lý đất đai đã giúp TP.HCM đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện dự án; đảm bảo thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã phê duyệt và tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố.

Trong thời gian này, HĐND Thành phố quyết định thông qua 32 dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng trên 10 ha đất trồng lúa, tổng diện tích trên 1.843 ha.

Tuy nhiên, còn một số hạn chế sau thời gian thí điểm cơ chế đặc thù tại TP.HCM, như cơ chế điều chỉnh chính sách thu, thực hiện cổ phần hóa, thu từ sắp xếp nhà đất của các cơ quan Trung ương, chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt...

Ý kiến của bạn