Chỉ đạo điều hành

Chính phủ thông qua đề nghị các Luật về nhà ở, kinh doanh BĐS và đất đai có hiệu lực sớm hơn 6 tháng

Chính phủ thông qua đề nghị các Luật về nhà ở, kinh doanh BĐS và đất đai có hiệu lực sớm hơn 6 tháng

Thanh Nga Thanh Nga - 06:00, 18/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ đề xuất Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15 và Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực ngay từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng…

Thống nhất đề xuất 3 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, tháng 11/2023; Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, tháng 1/2024. Cả 3 Luật đều có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Do đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17/5/2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, nhằm mục đích để Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. 

Chính phủ cũng đồng thời ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 17/5/2024 thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15, nhằm mục đích để cả 2 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Ban hành 2 Nghị quyết trong 1 ngày nhằm thống nhất đề nghị 3 Luật có hiệu lực sớm hơn 6 tháng, Chính phủ kỳ vọng khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất... Ảnh minh hoạ. Nguồn: ITN.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo UBTVQH về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo UBTVQH về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024; trình UBTVQH để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Như vậy, bằng việc ban hành 2 Nghị quyết trong cùng 1 ngày, Chính phủ thống nhất với đề nghị của các Bộ, ngành đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép cả 3 Luật: Nhà ở, Kinh doanh BĐS và Đất đai có cùng hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn...

Khơi thông nguồn lực, kịp thời xử lý tồn đọng...

Theo Bộ TN&MT, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 thay vì ngày 01/01/2025 như trong Luật đã quy định, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất.

Bên cạnh đó, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai. Đồng thời, qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Ảnh minh họa

Còn theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhà ở. Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của địa phương, thúc đẩy nguồn cung NƠXH, đảm bảo tính khả thi của các quy định khi áp dụng trên thực tế như: hình thức phát triển NƠXH; đất dành để phát triển NƠXH; đối tượng được hưởng chính sách NƠXH; điều kiện được hưởng chính sách NƠXH; ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH; xác định giá bán, giá thuê mua, giá thuê NƠXH.      

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 bổ sung 2 chính sách mới là phát triển nhà lưu trú công nhân và phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang. Bên cạnh việc được mua, thuê, thuê mua NƠXH như hiện hành, đối tượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong KCN còn được thuê nhà lưu trú công nhân; Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà ở riêng lẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển nhà ở; Luật hóa một số quy định của Nghị định hiện hành về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để nâng cao hiệu lực pháp lý và bổ sung một số quy định đặc thù để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng như khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án.

Trong khi đó, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15cũng có nhiều nội dung mới mang tính đột phá nhằm tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát, giám sát việc thực hiện, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương; thiết lập công cụ kiểm soát quản lý thị trường BĐS để thúc đẩy phát triển thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Trong đó, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15 quy định công khai thông tin về BĐS, dự án BĐS đưa vào kinh doanh; Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh BĐS; chính sách về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai; Quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án BĐS cho cá nhân tự xây dựng nhà ở và chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án BĐS cho tổ chức; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS; Hợp đồng trong kinh doanh BĐS; sàn giao dịch BĐS và môi giới BĐS…

Việc có hiệu lực sớm của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15 góp phần phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường BĐS, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh, bền vững và vận hành thông suốt thị trường BĐS. Đồng thời đảm bảo thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch; kịp thời khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách phát triển NƠXH trên thực cũng như đẩy mạnh nguồn cung NƠXH gắn với việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030. 

Hiện, Bộ TN&MT đã dự thảo và đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Ý kiến của bạn