chính sách hỗ trợ 2% lãi suất

  • Vietcombank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023

    Vietcombank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023

    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/05/2022, nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, Vietcombank thông báo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023 tại hệ thống Vietcombank .
  • Bù lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp: Làm sao triển khai hiệu quả?

    Bù lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp: Làm sao triển khai hiệu quả?

    Ngân sách sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các khoản vay cho DN, HTX, hộ kinh doanh trong 2 năm 2022-2023. Dù quy định rõ 11 nhóm ngành được hưởng chương trình hỗ trợ lãi suất, tuy nhiên DN vẫn lo khó tiếp cận. Còn phía ngân hàng cũng còn những vướng mắc.