Hạ tầng

Chính thức công bố nhà đầu tư làm Dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng

Chính thức công bố nhà đầu tư làm Dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng

Thúy Vy Thúy Vy - 06:30, 15/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngLạng Sơn vừa công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. Dự án dài gần 60km, với quy mô mức đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng...

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Theo quyết định, Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Đèo Cả - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần xây dựng công trình 568 - Công ty cổ phần LIZEN là nhà đầu tư trúng thầu Dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư 11.024 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án là 5.495 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp là 5.529 tỷ đồng).

Quyết định nêu rõ: Vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Giá trị phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình (không bao gồm chi phí của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký hợp đồng, bên mời thầu, chi phí của hội đồng thẩm định, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư) là hơn 3.718 tỷ đồng.

Với cơ cấu nguồn vốn đầu tư nói trên, thời gian hoàn vốn cho Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng là 25 năm 7 tháng 26 ngày. Thời gian xây dựng công trình hoàn thành trong năm 2026.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT được thực hiện trên địa bàn các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn với tổng chiều dài khoảng 59,87km, bao gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng chiều dài khoảng 43,43km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam chiều dài khoảng 16,44km.

Trong đó, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43km được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 32,25m; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 17km được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 22m.

Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ đầu tư xây dựng tuyến theo quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam được đầu tư xây dựng theo quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 14,5m.

Khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ kết nối các cửa khẩu Hữu Nghị - Cốc Nam - Tân Thanh đến các trung tâm kinh tế Hà Nội - Bắc Giang-Bắc Ninh. Dự án này còn đóng vai trò quan trọng giải quyết bài toán “cao tốc cụt” Bắc Giang - Lạng Sơn, cùng với việc kết nối tuyến Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được thực hiện để đồng bộ toàn mạng lưới cao tốc phía Bắc, giải quyết khó khăn về lưu lượng của đoạn tuyến qua Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, nâng cao hiệu quả vận hành khai thác chung.

Nguồn: Vietnam+

Ý kiến của bạn