cho thuê đất

  • Điều kiện giao đất, cho thuê đất

    Điều kiện giao đất, cho thuê đất

    Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, được quy định tại Điều 58 Luật Đất đai.
  • Quảng Nam sắp có khu đô thị mới tại thị xã Điện Bàn

    Quảng Nam sắp có khu đô thị mới tại thị xã Điện Bàn

    UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định giao đất, cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Hưng Thịnh tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (đợt 1).