Xây dựng & Đời sống

Chủ đầu tư chây ỳ, không thực hiện phòng cháy, chữa cháy sẽ bị xử lý nghiêm

Chủ đầu tư chây ỳ, không thực hiện phòng cháy, chữa cháy sẽ bị xử lý nghiêm

Hương Lê Hương Lê - 07:00, 29/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư các công trình vi phạm, khẩn trương nghiêm túc thực hiện hoàn thành việc khắc phục ngay đối với những tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

UBND TP Hà Nội vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC và các công trình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư các công trình vi phạm, khẩn trương nghiêm túc thực hiện hoàn thành việc khắc phục ngay đối với những tồn tại, vi phạm về PCCC.

Theo đó, trong năm 2022, phải đảm bảo khắc phục hoàn thành ít nhất 30% công trình vi phạm chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã; xử lý nghiêm các chủ đầu tư chây ỳ, cố tình không thực hiện.

Qua công tác thống kê, báo cáo của Công an TP Hà Nội, việc triển khai thực hiện của các đơn vị, chủ đầu tư công trình vi phạm còn chậm trễ, chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Nguyên nhân do ý thức chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở chưa cao; công tác quản lý nhà nước về PCCC còn những hạn chế nhất định…

Theo quyết định, UBND thành phố giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm đang tồn tại chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động.

Kịp thời nắm bắt và tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC trong quá trình thi công đối với các công trình xây dựng mới theo quy định.

Kiến nghị, yêu cầu, hướng dẫn chủ đầu tư khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Chỉ nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan cảnh sát PCCC.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tổng hợp danh sách các công trình xây dựng không phép, trái phép và các công trình có vi phạm về trật tự xây dựng chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố…

 

Ý kiến của bạn