Tài chính- đầu tư

Chủ động bố trí nguồn lực cho xây dựng, công bố giá xây dựng tại Thanh Hóa

Chủ động bố trí nguồn lực cho xây dựng, công bố giá xây dựng tại Thanh Hóa

Thanh Nga Thanh Nga - 08:00, 27/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa thực hiện công bố giá VLXD định kỳ theo quý và tăng tần xuất công bố khi thị trường có biến động. Tuy nhiên, thông tin công bố giá chưa đầy đủ, danh mục VLXD công bố còn thiếu...

Chưa phát sinh điều chỉnh, tranh chấp hợp đồng

Theo báo cáo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng thực hiện tại tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tăng tần suất công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) 8 lần trong năm 2021, 3 lần trong quý I và II/2022 với danh mục vật liệu công bố gồm các VLXD thông thường, vật liệu phổ biến trên thị trường (đá, cát, gạch, gạch ốp lát, xi măng, sắt thép, xăng dầu, nhựa đường...).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã ban hành quy định cụ thể về trình tự, hồ sơ, biểu mẫu thông tin đăng ký công bố giá vật liệu, vật tư, máy, thiết bị xây dựng; hồ sơ sản phẩm đăng ký điều chỉnh công bố giá.

Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng định kỳ ban hành công bố chỉ số giá xây dựng. Tại thời điểm kiểm tra, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã công bố chỉ số giá của 20 loại công trình gồm 6 loại công trình dân dụng, 2 loại công trình công nghiệp, 4 loại công trình giao thông, 5 loại công trình nông nghiệp và 3 loại công trình hạ tầng.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng về công tác thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng tại các dự án: Dự án Trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật - Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa; Dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được tổ chức triển khai theo quy định pháp luật về quản lý dự án ĐTXD, quản lý chi phí ĐTXD.

Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán, thông báo ý kiến thẩm định tổng mức ĐTXD, dự toán xây dựng, báo cáo kết quả thẩm định Tổng mức ĐTXD, dự toán xây dựng làm cơ sở phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác cơ bản đầy đủ, hợp lệ.

Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra của Bộ Xây dựng, chưa thấy phát sinh các vấn đề liên quan đến điều chỉnh hợp đồng, tranh chấp hợp đồng.

Cần nguồn lực cho xây dựng định mức, giá VLXD

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, tại thời điểm kiểm tra, Sở Xây dựng Thanh Hóa chưa có hồ sơ xây dựng định mức xây dựng công trình theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình.

Về công bố giá VLXD, Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng chưa xây dựng danh sách các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng VLXD trên địa bàn địa phương theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD để UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất thực hiện.

Chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm tham gia, phối hợp xác định để công bố giá VLXD, vật tư, thiết bị công trình chuyên ngành của các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành.

Các thông tin công bố giá chưa đầy đủ để phản ánh tính chính xác, minh bạch thông tin công bố. Danh mục VLXD công bố còn thiếu.

Tại thời điểm kiểm tra, chưa công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn. Đơn giá nhân công, máy thi công chưa phản ánh đầy đủ thực tế biến động giá thị trường trong thời gian có biến động giá và ảnh hưởng của tác động của dịch Covid-19. Việc tổ chức xác định và công bố một chỉ số giá xây dựng áp dụng trên toàn tỉnh chưa đảm bảo việc phản ánh đầy đủ diễn biến mức độ biến động giá xây dựng trên địa bàn.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chủ động bố trí nguồn lực đáp ứng công tác xây dựng, rà soát, ban hành, công bố định mức, giá VLXD, chỉ số giá xây dựng, giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, bộ đơn giá xây dựng công trình để xác định và quản lý chi phí ĐTXD; Chỉ đạo các sở xây dựng chuyên ngành, chủ đầu tư xác định danh mục các công tác chưa được ban hành định mức hoặc định mức ban hành chưa phù hợp và tổ chức khảo sát, xác định định mức hoặc điều chỉnh định mức.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm phối hợp xác định giá VLXD để công bố; ban hành quy trình khảo sát giá thị trường để UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất thực hiện; bổ sung danh mục các công trình để công bố chỉ số giá xây dựng; thường xuyên hướng dẫn các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan trong quản lý, thực hiện hợp đồng.

Ý kiến của bạn