Chỉ đạo điều hành

Chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án thuộc Bộ Xây dựng

Chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án thuộc Bộ Xây dựng

Thanh Nga Thanh Nga - 15:20, 04/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thuộc Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 31/3/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Trong đó, người đứng đầu phải chủ động có kế hoạch và có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án khi có khối ượng hoàn thành được nghiệm thu, không để dồn thanh toán đến cuối năm.

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý và gửi về Bộ Xây dựng để kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Đến hết 31/01/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 phải đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023.

Ảnh minh họa.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2023, tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán ngay cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện theo quy định.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2023, tập trung quyết liệt đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến thẩm định của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt dự án để đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2023.

Đồng thời, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác lập, thẩm định, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu… Chủ động xử lý các vướng mắc hoặc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

Đối với các dự án quy hoạch, tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn thành lập, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với các dự án được bố trí vốn để thực hiện chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2023, khẩn trương tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án ngay khi được giao kế hoạch vốn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt đảm bảo dự án được phê duyệt trước ngày 31/12/2023 để đủ điều kiện giao kế hoạch vốn.

Ý kiến của bạn