Chu kỳ thanh toán chứng khoán chính thức rút ngắn xuống T+2

07:00 30/08/2022
Trước đây, khi mua chứng khoán bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, vào ngày T+0 thì nhà đầu tư phải đợi đến T+3 (tức 3 ngày sau) mới bán được. Nhưng kể từ ngày 29/8, điều này có thể thực hiện ngay trong ngày T+2.

Rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán 
Bộ Tài chính cho biết, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 109/QĐ-VSD ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại VSD thay thế Quy chế hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-VSD ngày 18.12.2015; Quyết định số 110/QĐ-VSD ban hành quy chế Thành viên lưu ký tại VSD thay thế Quy chế Thành viên lưu ký ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-VSD ngày 23.8.2021.

Hai Quy chế mới này có hiệu lực từ ngày 29/8/2022, theo đó nhà đầu tư có giao dịch mua, bán chứng khoán ngày 25/8/2022 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán, tiền trước 13h ngày 29/8/2022 (ngày T+2) để có thể thực hiện mua, bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

Hai quy chế mới được ban hành để đáp ứng việc rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảm đảm). 

Qua đó mang lại lợi ích tốt hơn cho nhà đầu tư và thị trường khi nhà đầu tư có thể bán chứng khoán mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây.

Theo quy định mới này, thời gian ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán sẽ được điều chỉnh từ 16h00 lên 11h30 ngày T+2.

Tăng cường quản lý rủi ro từ việc điều chỉnh hoàn tất thời gian giao dịch thanh toán chứng khoán
Hai là, thành viên lưu ký phải thực hiện việc phân bổ tiền vào chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán, đảm bảo hoàn tất trước 13h00 ngày thanh toán. 

Đồng thời, thành viên lưu ký phải có trách nhiệm thông báo cho VSD về kết quả thực hiện chậm nhất là 16h30 cùng ngày.

Ba là, bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm do vi phạm quy định quy chế hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán để tăng cường quản lý rủi ro từ việc điều chỉnh hoàn tất thời gian giao dịch thanh toán chứng khoán.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bình luận