Chỉ đạo điều hành

Chú trọng công tác nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc

Chú trọng công tác nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc

Tuấn Đông Tuấn Đông - 18:04, 28/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViện Kiến trúc Quốc gia cần chú trọng công tác nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao.

Ngày 28/12, Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia (Viện KTQG) đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, điều hành thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ các công việc, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định, hoàn thiện và tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp cho bộ máy toàn Viện, nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao và định hướng phát triển của Viện, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Viện KTQG là đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, được tái thành lập ngày 09/10/2013, hiện có 16 đơn vị trực thuộc, với tổng số 270 cán bộ, viên chức, người lao động.

Năm 2022, Viện KTQG cũng đã tham gia xây dựng dự thảo, đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; triển khai và hoàn thành một số đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; biên soạn Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn xây dựng trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng; nghiên cứu thiết kế điển hình hóa xây dựng…

PGS.TS Mai Thị Liên Hương, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

Viện KTQG cũng đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trong Viện và ngành kiến trúc xây dựng; tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Kiến trúc, kết nối chuyên gia trong nước từ các cục, vụ, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia tại Bộ Xây dựng trong các công việc chuyên môn và triển khai kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền thông và tư vấn kiến trúc, quy hoạch tại các địa phương.

Năm 2022, Viện KTQG đã tổ chức hoặc liên kết với các đơn vị đối tác trong và ngoài nước thực hiện 8 cuộc hội thảo nhằm quảng bá, phổ biến các kiến thức trong lĩnh vực kiến trúc, góp phần đổi mới toàn diện công tác ngành Xây dựng trong lĩnh vực kiến trúc, nâng cao nhận thức của giới nghề và xã hội về kiến trúc, hướng đến những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng cập nhật, đồng bộ và bền vững.

Nhằm khắc phục các hạn chế và tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2022 cùng những yêu cầu, đòi hỏi mới cho bước phát triển tiếp theo, năm 2023, Viện KTQG sẽ tập trung vào một số công việc trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và nâng cao tính chuyên nghiệp cho các đơn vị trực thuộc; chuyên nghiệp hóa trong bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả và phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc Viện; đẩy mạnh công tác nghiên cứu cơ bản; thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tiếp tục tăng cường mở rộng hơn nữa hợp tác với các tổ chức quốc tế và các đối tác, các địa phương trong nước; tiếp tục rà soát, xem xét điều chỉnh và ban hành các quy chế mới cho phù hợp với mô hình tiến tới tự chủ.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao tinh thần đoàn kết của cán bộ, viên chức, người lao động của Viện đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống viện đầu ngành trong lĩnh vực kiến trúc để đạt những kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh việc kiện toàn về tổ chức, Viện KTQG đã tích cực tham gia công tác xây dựng văn bản pháp luật, các đồ án quy hoạch, định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc, xây dựng các quy chế kiến trúc, đề tài, dự án; đồng thời thực hiện nhiều thiết kế điển hình; tăng cường đào tạo nhân lực; chăm lo cho đời sống cán bộ, nhân viên…

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Viện Kiến trúc Quốc gia.

Trong định hướng phát triển những năm tới, Thứ trưởng lưu ý Viện KTQG thực hiện từng bước tự chủ tiến tới tự chủ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, Viện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, rà soát lại từ quy chế, giao khoán công việc rõ ràng; chú trọng công tác nghiên cứu, đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho ngành, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ; gắn kết với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, tạo ra sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp chung cho sự phát triển của ngành.

Ý kiến của bạn