chủ trương

 • Khi nào cần điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án?

  Khi nào cần điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án?

  Đối với trường hợp dự án cần điều chỉnh các nội dung chủ yếu tại chủ trương đầu tư dự án bao gồm: Quy mô, cơ cấu nguồn vốn, thời gian... phải thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
 • Đồng Nai duyệt chủ trương đầu tư 9 nghìn căn NƠXH

  Đồng Nai duyệt chủ trương đầu tư 9 nghìn căn NƠXH

  Thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Đồng Nai hoàn thành khoảng 10 nghìn căn hộ, đến nay các huyện, thành phố thuộc tỉnh đã trình hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 12 dự án, quy mô khoảng 20,7 nghìn căn hộ.
 • Khơi thông dòng vốn PPP

  Khơi thông dòng vốn PPP

  Theo báo cáo về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam vừa được công bố, trong gần 3 năm qua, kể từ khi Luật PPP có hiệu lực, chỉ có 2 hợp đồng PPP mới được ký kết, 10 dự án đã trình trước đó được phê duyệt, 14 dự án đang trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời, hơn 100 dự án PPP được triển khai trước thời điểm Luật PPP có hiệu lực thi hành, đang tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết.
 • Đà Nẵng chấp thuận chủ trương 4 dự án lớn

  Đà Nẵng chấp thuận chủ trương 4 dự án lớn

  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, Thành phố vừa ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án về căn hộ chung cư, khách sạn và toà nhà văn phòng cho thuê.
 • Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

  Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

  Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.