Hạ tầng

Chưa bổ sung cao tốc Cà Mau - Đất Mũi vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ

Chưa bổ sung cao tốc Cà Mau - Đất Mũi vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:02, 27/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ GTVT sẽ rà soát và lưu ý kiến nghị của tỉnh Cà Mau về việc bổ sung quy hoạch đường Cao tốc từ Cà Mau đến Đất Mũi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh quy hoạch vào thời điểm thích hợp.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Cà Mau về việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, lý giải việc chưa bổ sung quy hoạch đường Cao tốc từ Cà Mau đến Đất Mũi vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 9/2021. Bộ GTVT sẽ rà soát và lưu ý kiến nghị của tỉnh Cà Mau để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh quy hoạch vào thời điểm thích hợp.

Về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ TP Cà Mau đến Năm Căn và đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi, Bộ GTVT đã giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án này.

Tuy nhiên, các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ TP Cà Mau đến Năm Căn và đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi chưa được đưa vào danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT đã được Quốc hội thông qua.

Trong điều kiện nguồn vốn phân bổ cho Bộ GTVT hạn hẹp, chỉ tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ, vì vậy, cơ quan này sẽ cùng với UBND tỉnh Cà Mau và các Bộ, ngành báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn phù hợp.

Ý kiến của bạn