Chính sách & cuộc sống

Chưa đủ căn cứ bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các Bộ ngành, địa phương

Chưa đủ căn cứ bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các Bộ ngành, địa phương

Thanh Nga Thanh Nga - 17:04, 13/05/2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa thông qua bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các Bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Chính phủ sẽ phải tiếp tục rà soát lại tổng thể các dự án và bổ sung danh mục các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và các chương trình trọng điểm gắn với phục hồi kinh tế.

Sáng 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2022 cho các Bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương, theo Tờ trình của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội Nguyễn Phú Cường đánh giá, Tờ trình của Chính phủ mới trình bổ sung dự toán năm 2022 là 18.349,447 tỷ đồng, chưa có danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình) theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình.

Việc “điều hòa” nguồn vốn Chương trình để có nguồn tiền bổ sung cho các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng triển khai, giải ngân trong 2 năm 2022, 2023; dành phần vốn KHĐTCTH cho các dự án trong Chương trình vào các năm sau; tạo dư địa triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình khi danh mục dự án sử dụng vốn của Chương trình chưa hoàn thiện, có thể xem xét việc điều hòa, bổ sung vốn cho các dự án đang triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 rất chậm. Do đó, đa số ý kiến Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội cho rằng, cần tính toán kỹ khả năng hấp thụ vốn, không để tình trạng bổ sung vốn nhưng không bảo đảm tiến độ giải ngân số vốn tăng thêm, phải chuyển nguồn, kéo dài sang năm sau, sử dụng vốn không hiệu quả.

Về nguyên tắc, tiêu chí bổ sung vốn, cần bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc: Ưu tiên các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước để nhanh chóng hoàn thành dứt điểm đưa vào khai thác; Phân bổ vốn cho các dự án có trong KHĐTCTH đã và đang triển khai thực hiện, có tiến độ giải ngân tốt, có khả năng hoàn thành trong 2 năm 2022, 2023; Không bổ sung vốn cho các dự án hoàn thành sau năm 2025; Không bổ sung vốn cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân giao hết vốn kế hoạch năm 2022…

Cho ý kiến về danh mục dự án cụ thể, Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội nhất trí bổ sung vốn cho các dự án để thu hồi tạm ứng, các dự án có khả năng giải ngân vốn và hoàn thành trong năm 2022-2025 (255 dự án).

Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bổ sung đủ vốn cho 26 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023 để các dự án hoàn thành đi vào khai thác, sử dụng trong 2 năm 2022, 2023; bổ sung đủ 100% vốn dự kiến bố trí trong KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 đối với 1 dự án hoàn ứng, 3 dự án hoàn thành trong năm 2022; Không bổ sung vốn cho các dự án hoàn thành sau năm 2025; Báo cáo số liệu chính xác đối với trường hợp dự án sau khi bổ sung đã vượt tổng mức vốn KHĐTCTH của NSTW.

Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đề nghị điều hòa vốn của Chính phủ cần phải thực hiện đồng thời với việc quyết định danh mục các dự án sử dụng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị Chính phủ trình đồng thời 2 nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có đầy đủ căn cứ xem xét, quyết định. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát lại toàn bộ các dự án, nhất là những dự án có thể thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của năm 2022, tránh đầu tư manh mún, phân tán, dàn trải... Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ xem xét, quyết định những vấn đề đã đủ điều kiện, đủ căn cứ; Những nội dung chưa đạt yêu cầu, dù cấp bách vẫn phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung bổ sung thêm vốn đầu tư cho 2 năm 2022, 2023 từ nguồn bội chi, đồng thời cho phép điều hòa nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng giao Chính phủ rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chưa trình được Danh mục các dự án của chương trình để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn theo nguyên tắc điều hòa vốn trong Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Ý kiến của bạn