Chuẩn xác công thức phương trình điều kiện số hiệu chỉnh tọa độ trong bình sai điều kiện

Bình sai điều kiện là một trong hai phương pháp bình sai được áp dụng để xử lý số liệu lưới trắc địa. Vì vậy việc sử dụng công thức phản ánh đúng cơ sở toán học của phương pháp là điều rất quan trọng.

Bình luận