Thị trường

Chuyên gia nêu các giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Chuyên gia nêu các giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Thanh Trà Thanh Trà - 08:00, 29/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTS Cấn Văn Lực cho rằng, để thúc đẩy phát triển NƠXH cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khung pháp lý, đồng thời có ưu đãi thực sự về thuế, phí đối với doanh nghiệp BĐS phát triển NƠXH.

Chia sẻ quan điểm về thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong phát triển NƠXH hiện nay tại Hội thảo "1 triệu căn NƠXH: Giải pháp nâng cao khả năng thụ hưởng cho người thu nhập thấp" tổ chức tại Hà Nội ngày 28/6, TS Cấn Văn Lực đã nêu ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy đầu tư xây dựng căn hộ NƠXH.

Trước tiên, theo TS Cấn Văn Lực, phát triển NƠXH là chính sách kinh tế nhân văn, mang cả ý nghĩa kinh tế và an sinh xã hội. Do đó, mục đích sử dụng NƠXH dành cho cả nhu cầu mua và nhu cầu thuê.

Vì vậy, vị trí, bố trí NƠXH riêng khu hay đan xen với nhà ở thương mại nên linh hoạt theo từng địa phương. Về đối tượng được mua NƠXH, chúng ta nên mở rộng hơn, linh hoạt theo từng địa phương.

Bên cạnh đó, cần tăng tính thị trường, tính hấp dẫn cho NƠXH trong đó có việc chú trọng vào công tác quy hoạch, hệ sinh thái, hạ tầng. Cùng đó, cần chính sách phù hợp, công khai, minh bạch nhằm khắc phục tình trạng trục lợi chính sách trong phát triển NƠXH.

TS Cấn Văn Lực.

Đồng thời, cần làm tốt hơn công tác khảo sát, đánh giá thực trạng, phân tích và dự báo về cung - cầu NƠXH; Có ưu đãi thực sự về thuế, phí đối với doanh nghiệp BĐS phát triển NƠXH; Chú trọng khâu quy hoạch, linh hoạt hơn trong việc bố trí quỹ đất 20% dành cho NƠXH.

Mặt khác, TS Cấn Văn Lực cho rằng, cần có quy định mức tối thiểu về diện tích, tối đa về giá (giá trần) nhưng cần sát thị trường hơn, đồng thời tăng vai trò của các bên liên quan, nhất là chính quyền địa phương, doanh nghiệp... Đặc biệt, cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khung pháp lý, trong đó, cần có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển NƠXH.

Mặt khác, quy định mức lợi nhuận tối đa phù hợp hơn hoặc thay đổi cấu trúc vốn cùng đó giảm thiểu mạnh qui trình, thủ tục đầu tư cũng như điều kiện tiếp cận NƠXH. Theo TS Cấn Văn Lực, không nên quy định cứng nhắc về thời hạn cho vay mua NƠXH thiểu. Đi cùng đó là bổ sung quy định về quy chuẩn diện tích và giá bán (áp dụng giá trần).

Ngoài ra, để thúc đẩy việc đầu tư phát triển NƠXH, TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh, các nội dung quan trọng trong các Nghị quyết, Đề án về phát triển NƠXH cần được luật hóa, nhất quán trong các dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi).

Số liệu thống kê của Bộ Xây dựng cho biết, tính đến ngày 18/5, trong giai đoạn 2021 - 2025, cả nước đã hoàn thành hoàn thành 41 dự án NƠXH khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn hộ. Đang tiếp tục triển khai 294 dự án, với quy mô xây dựng 288.499 căn hộ. 

Cụ thể, chương trình phát triển NƠXH dành cho công nhân KCN hoàn thành đầu tư xây dựng 7 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 5.314 căn hộ. Đang tiếp tục triển khai 93 dự án với quy mô xây dựng khoảng 127.272 căn hộ.

Đối với chương trình phát triển NƠXH cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, cả nước hoàn thành việc đầu tư xây dựng 34 dự án, quy mô xây dựng khoảng 14.202 căn hộ. Đang tiếp tục triển khai 201 dự án, quy mô xây dựng khoảng 161.227 căn hộ. 

 

 

Ý kiến của bạn