Xây dựng & Đời sống

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu nhà ở Thiên Phúc cần tuân thủ các quy định pháp luật

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu nhà ở Thiên Phúc cần tuân thủ các quy định pháp luật

Huy Thảo Huy Thảo - 10:00, 28/09/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngLiên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng Khu nhà ở Thiên Phúc tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Dương về vấn đề này.

Xem xét kích thước các lô đất liền kề

Ngày 24/7/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc công nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Thiên Phúc. Theo đó, Công ty TNHH Bất động sản Thiên Hưng Phát là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Thiên Phúc (Dự án). Dự án, có quy mô 2,2ha với mục tiêu là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà để bán.

Ngày 20/12/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã cho phép Công ty TNHH Bất động sản Thiên Hưng Phát chuyển mục đích sử dụng đất, giao và cho thuê đất để thực hiện Dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo văn bản ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương, Dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý và đã đầu tư cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu bao gồm: giao thông, thoát nước mưa, nước thải, cấp điện, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, thông tin liên lạc.

Trước đó, Dự án đã được UBND thị xã (nay là TP Thuận An) phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 ngày 03/4/2018. Theo quy hoạch phân khu này, khu vực dự kiến thực hiện Dự án thuộc khu vực có chức năng sử dụng đất là đất công nghiệp tập trung.

Theo văn bản ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, qua rà soát lại quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Chuẩn, UBND TP Thuận An đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 phường Bình Chuẩn tại quyết định ngày 10/6/2022, theo quy hoạch phân khu này, khu vực dự kiến thực hiện Dự án có chức năng sử dụng đất là đất ở mới.

Từ những phân tích trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương rà soát, chịu trách nhiệm về các nội dung nêu trên và việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Chuẩn, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đất đai.

Mặt khác, việc bố trí chiều dài của lô đất xây dựng dãy nhà ở liên kề có hai mặt tiếp giáp với các tuyến đường từ cấp đường chính khu vực trở xuống trong dự án cần phù hợp với quy định về kích thước trong lô đất quy hoạch xây dựng công trình nhà ở tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng trước khi xem xét, quyết định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Làm rõ nội dung quyết định công nhận chủ đầu tư Dự án

Bên cạnh đó, về chủ trương đầu tư Dự án, Bộ Xây dựng cho rằng, trong hồ sơ gửi kèm không có tài liệu thể hiện Dự án này đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhà ở để làm cơ sở xác định nội dung được kinh doanh sản phẩm theo hình thức phân lô bán nền.

Mặt khác, về lựa chọn chủ đầu tư Dự án, Bộ Xây dựng cho rằng, ngày 24/7/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định về việc công nhận chủ đầu tư Khu nhà ở Thiên Phúc. Tuy nhiên, trong hồ sơ gửi kèm không thể hiện Dự án đã được thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức nào theo quy định pháp luật về nhà ở.

Trong khi đó, ngày 27/12/2018, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định điều chỉnh quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc công nhận chủ đầu tư Khu nhà ở Thiên Phúc thì lại là quyết định chủ trương đầu tư.

Đồng thời, quyết định số 1970/QĐ-UBND không tuân thủ nội dung, hình thức về việc công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo nội dung quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 về công nhận chủ đầu tư Khu nhà ở Thiên Phúc thì mục tiêu của Dự án là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở để bán, không có nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Về nghĩa vụ nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng chỉ rõ, tại khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương quy định nhà đầu tư phải dành quỹ đất để đầu tư nhà ở xã hội theo quy định. Tuy nhiên, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt chưa thể hiện quỹ đất dành cho nhà ở xã hội.

Do đó, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương rà soát các ý kiến của Bộ Xây dựng nêu trên và đảm bảo thực hiện Dự án phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, quy hoạch đô thị, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, phát triển đô thị.

 

Ý kiến của bạn