Bất động sản

Có bao nhiêu dự án NƠXH, nhà ở công nhân đủ điều kiện vay vốn từ ngân sách nhà nước?

Có bao nhiêu dự án NƠXH, nhà ở công nhân đủ điều kiện vay vốn từ ngân sách nhà nước?

Trà Thu Ngân Trà Thu Ngân - 14:43, 04/08/2022

Hiện nay đã có 41/63 địa phương có báo cáo số lượng dự án NƠXH, nhà ở công nhân và dự kiến nhu cầu vay vốn.

Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trên cả nước đã giải ngân được 1.399 tỷ đồng cho 4.489 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua NƠXH, nhà công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Đối với việc giải ngân gói hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân được thực hiện theo quy định của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lập danh mục các dự án đủ điều kiện có nhu cầu vay, gửi danh mục về Bộ. Sau đó, Bộ Xây dựng tổng hợp và công bố danh mục các dự án đủ điều kiện.

Trong khi đó, đối với gói hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua NHCSXH, hiện nay thực hiện theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý NƠXH. Đối với khoản vay này, Bộ Xây dựng thống nhất với NHCSXH ưu tiên cho vay chủ yếu các đối tượng vay vốn với mục đích mua, thuê mua NƠXH, trong đó có đối tượng công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 05/7, có 41/63 địa phương có báo cáo, trong đó báo cáo số lượng dự án NƠXH, nhà ở công nhân đang triển khai là 240 dự án, dự kiến nhu cầu vay vốn là 34.552 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Internet.

Trên cơ sở rà soát các điều kiện đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, ngày 06/7/2022, Bộ Xây dựng đã công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay (giai đoạn 1) và gửi Ngân hàng Nhà nước 04 dự án với tổng mức đầu tư là 4.665 tỷ đồng, tổng mức vay dự kiến là 1.751 tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục tổng hợp danh mục từ các địa phương để công bố các dự án đủ điều kiện được vay theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Về bố trí, giải ngân nguồn vốn phát triển NƠXH, Bộ Xây dựng cho biết, nội dung này được thực hiện theo quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với NƠXH thì khách hàng cá nhân và chủ đầu tư được vay vốn ưu đãi lãi suất thông qua NHCSXH và hệ thống ngân hàng thương mại được Nhà nước chỉ định.

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện nay, NHCSXH đã được phân bổ 3.163/9.000 tỷ đồng, chiếm 35% nhu cầu giai đoạn 2016-2020, để cho các đối tượng cá nhân vay vốn để mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Cụ thể, NHCSXH tự huy động thêm 3.163 tỷ đồng nữa để thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo quy định.

Đối với các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định (04 Ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định) chưa được bố trí nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho vay NƠXH.

Vì vậy, trong giai đoạn từ 2016 đến nay chưa có chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

 

Ý kiến của bạn