cơ sở nhà đất

  • Hà Nội đề xuất di dời hàng loạt nhà máy và cơ sở sản xuất

    Hà Nội đề xuất di dời hàng loạt nhà máy và cơ sở sản xuất

    UBND TP Hà Nội đề xuất di dời 10 cơ sở nhà đất của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty CP và công ty TNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng phải di dời theo quy hoạch (do không phù hợp với hoạch xây dựng)…