Công bố 12 danh mục nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường

15:08 06/06/2024
Bộ Xây dựng thông báo 12 danh mục nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn và được giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định.

Bộ Xây dựng vừa có Thông báo 75/TB-BXD về việc tuyển chọn, giao nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện trong kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng thông báo 12 danh mục nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn và được giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định.

Cụ thể 12 danh mục gồm: (1) Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật vật liệu xây dựng (VLXD) xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; (2) Điều tra khảo sát xây dựng hướng dẫn Công bố môi trường sản phẩm (EPD) của sản phẩm VLXD; (3) Điều tra, khảo sát, đề xuất giải pháp phát triển đô thị bền vững, thân thiện môi trường, giảm phát thải; 

(4) Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng thu gom xử lý bùn thải đô thị và đề xuất giải pháp quản lý bùn thải đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam; (5) Khảo sát, đánh giá và xây dựng giải pháp kỹ thuật thúc đẩy giảm phát thải carbon vận hành cho các tòa nhà hướng đến đạt tiều chuẩn NZEB (Nearly Zero Engergy BuildIing) tại khu vực Nam Trung Bộ; (6) Khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng hướng đến thiết kế nhà ở xã hội phát thải carbon thấp; 

(7) Rà soát, đề xuất cập nhật mục tiêu, biện pháp trong NDC của ngành Xây dựng; (8) Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng công nghệ, xác định mức giảm phát thải khí nhà kính cho sản xuất VLXD; (9) Điều tra, khảo sát, đánh giá, xây dựng báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành Xây dựng năm 2025; (10) Tập huấn, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng;

 (11) Hội thảo tập huấn phổ biến văn bản, chính sách, công nghệ, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Xây dựng; (12) Các hoạt động quản lý, báo cáo, kiểm tra, đánh gia về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng.

Việc tham gia tuyển chọn, giao nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 10 Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 26/08/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây dựng; nguyên tắc tuyển chọn, giao nhiệm vụ tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường được thực hiện theo các quy định tại Mục II của Quyết định 716.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 10 của Quyết định 716.

 

Bình luận