công bố báo cáo

  • [Infographic]  Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2024

    [Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2024

    Sáng 29/01, Tổng cục Thống kê đã công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2024. Báo cáo cho biết, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 ước tính giảm 4,4% so với tháng trước, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.