Quy hoạch - kiến trúc

Công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045

Công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045

Xuân Lam Xuân Lam - 14:08, 30/03/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSáng 30/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã tổ chức công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045.

Theo công bố này, Khu kinh tế (KKT) Dung Quất có diện tích 45.332 ha, nằm trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi. Trong đó phần diện tích đất liền khoảng 33.581ha, huyện đảo Lý Sơn 1.491ha và diện tích mặt nước (vùng biển) khoảng 10.711,15ha.

Toàn khu kinh tế được chia làm 5 phân khu chức năng chính, gồm Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Bắc Dung Quất; Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Châu Ô - Bình Long; Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất; Phân khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất; Phân khu đô thị Lý Sơn.

Không gian phát triển mới của các khu chức năng trong KKT Dung Quất được điều chỉnh, sắp xếp lại cụ thể như sau: Trung tâm điện lực Dung Quất: Bổ sung Trung tâm điện khí, diện tích khoảng 103 ha, thuộc địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ có tổng diện tích khoảng 8.040 ha, với 7 khu vực phát triển công nghiệp tập trung, trong đó các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được điều chỉnh có tổng diện tích khoảng 4.215 ha.

Sơ đồ định hướng phát triển không gian tổng thể KKT Dung Quất.

Cảng, sân bay và các trung tâm dịch vụ hậu cần, logistic, có diện tích khoảng 608 ha, trong đó Khu bến Dung Quất, Sa Kỳ, Tịnh Hòa - Tịnh Kỳ, Lý Sơn, có diện tích khoảng 300 ha; sân bay Lý Sơn khoảng 153 ha; trung tâm dịch vụ hầu cần cảng, logistics, diện tích khoảng 155 ha.

Các đô thị, khu đô thị có tổng diện tích khoảng 14.000 ha, gồm Đô thị Lý Sơn (huyện Lý Sơn), đô thị Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) và 04 khu đô thị hạt nhân của đô thị Bình Sơn (Dốc Sỏi, Châu Ô - Bình Long, Vạn Tường, Đông Nam Dung Quất), khu đô thị Tịnh Hòa -Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi). Trong đó đất xây dựng dân dụng khoảng 9.365 ha (bao gồm đất đơn vị ở, đất công cộng, cây xanh, giao thông đô thị, và các thiết chế công đoàn lao động).

Trung tâm nghiên cứu, đào tạo tiếp tục được nâng cấp, mở rộng tại khu đô thị Vạn Tường; quy hoạch bổ sung mới tại khu đô thị Châu Ô - Bình Long và đô thị Tịnh Phong. Diện tích quy hoạch mới khoảng 89 ha.

Khu du lịch, khu dịch vụ tập trung, với diện tích khoảng 713 ha, được quy hoạch thành 6 khu vực, gồm Khu vực Thiên Đàng - Khe Hai, xã Bình Thạnh; đầm Thuận Phước, xã Bình Thuận; biển Lệ Thủy, Gành Yến, xã Bình Trị và Bình Hải; biển Bình Châu, xã Bình Châu và huyện đảo Lý Sơn.

Các khu dân cư, làng xóm đô thị hóa, có diện tích khoảng 4.275 ha; Khu nông nghiệp, nông thôn bao gồm các khu dân cư gắn với sản xuất nông nghiệp, các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, có diện tích khoảng 9.781 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bày tỏ, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045, là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi kịp thời tháo gỡ các nút thắt, tồn tại và hạn chế đối với sự phát triển của KKT Dung Quất trong thời kỳ vừa qua, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển theo xu thế mới.

Đây còn là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chiến lược phát triển mới của quốc gia, của vùng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

 

Ý kiến của bạn