Hạ tầng

Công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng

Công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng

Tân Hưng Tân Hưng - 21:23, 15/09/2023

Luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng có chiều dài hơn 2,1 km, điểm khởi đầu trên sông Ninh Cơ (xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng), điểm kết thúc trên sông Đáy (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), sẽ giảm thiểu khoảng cách vận chuyển khoảng 100 km so với đường bộ.

Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1157/QĐ-BGTVT công bố mở luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng với chiều dài hơn 2,1 km (bao gồm chiều dài âu tàu). Điểm khởi đầu Km 8+300 sông Ninh Cơ, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, tọa độ: X = 2.226.733,762, Y = 518.869,711 (hệ tọa độ VN2000 - Kinh tuyến trục 106000’ múi chiếu 30).

Điểm kết thúc Km 35+450 sông Đáy, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, tọa độ: X = 2.228.131,414, Y = 517.288,884 (hệ tọa độ VN 2000 - Kinh tuyến trục 106000’ múi chiếu 30).

Cấp kỹ thuật của luồng là cấp đặc biệt. Phía sông Đáy có bề rộng đáy 90 m, cao trình đáy - 6,3 m. Phía sông Ninh Cơ có bề rộng đáy 100 m, cao trình đáy - 6,7 m. Tĩnh không thông thuyền tại vị trí cầu vượt âu 15 m tương ứng với cao độ mực nước +1,48 m (hệ cao độ Quốc gia).

Công trình âu tàu Nghĩa Hưng có chiều dài 279 m, chiều dài buồng âu 179 m, chiều dài hữu dụng 130 m, chiều rộng 17 m, cao trình đáy âu -7.0 m, cao trình đỉnh âu +3,5 m (hệ cao độ Quốc gia), kết cấu bê tông cốt thép, tường đứng hình chữ U (BTCT).

Hệ thống neo âu tàu cố định ba mức nước vận hành, bao gồm 12 cụm neo hai bên, mỗi bên gồm 06 cụm neo. Khu chờ tàu gồm 02 khu chờ tàu, đầu âu tàu phía sông Ninh Cơ (7 trụ neo, 3 cầu bộ hành), đầu âu tàu phía sông Đáy (7 trụ neo, 3 cầu bộ hành). Trọng tải phương tiện được phép đi qua âu đến 3.000 DWT.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, bảo vệ luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng, âu tàu Nghĩa Hưng theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa khác có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền đối với hoạt động giao thông thủy nội địa, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định.

Công trình đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm thiểu khoảng cách vận chuyển khoảng 100 km so với đường bộ, giảm chi phí vận tải hàng hóa so với trước đây, góp phần thúc đẩy tăng trưởng KT-XH của tỉnh.

Kênh Nghĩa Hưng bao gồm các cụm công trình Kênh nối sông Đáy - sông Ninh Cơ, Âu tàu Nghĩa Hưng và cầu vượt kênh. Dự án có tổng mức đầu tư 107,19 triệu USD, trong đó vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới là 78,74 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 28,45 triệu USD. Công trình do Ban Quản lý các dự án đường thủy làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 1/3/2021, hoàn thành ngày 30/6/2023.

 

Ý kiến của bạn